/

Miasta są tworzone przez ludzi, więc tytuł ESK jest idealną okazją do zbudowania zbiorowego poparcia wokół wspólnej idei.

Kalendarz - zdjęcie

Kalendarz

2023

Rok aplikacji

2024

Rok wyboru ESK 2029

2024/29

Wprowadzenie aplikacji w życie

2029

Rok realizacji wydarzeń w ramach ESK

Do końca 2030

Ewaluacja projektu ESK

15 września 2023

Deadline złożenia aplikacji miasta do ESK

Grudzień 2023

Preselekcja kandydatur

Grudzień 2024

Ostateczne wyłonienie zwycięskiego miasta ESK 2029 roku Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029

Styczeń 2029

Start obchodów roku ESK 2029